Polityka prywatności


§ 1 Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu internetowego www.przerwanymarsz.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 2. Właścicielem Serwisu Internetowego i jednocześnie administratorem danych jest Stowarzyszenie Dumni z Polski z siedzibą w Żarkach przy ul. Myszkowskiej 36, kod pocztowy 42-310, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000624302, NIP: 5771980648, REGON: 364760507 (zwane dalej: “Stowarzyszeniem”).
 3. Dane osobowe zbierane przez Stowarzyszenie za pośrednictwem Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 4. Stowarzyszenie dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis Internetowy.
 5. Podanie danych jest dobrowolne. Bez wypełnienia wszystkich pól formularza nie będzie możliwe logistyczne przygotowanie Projektu Przerwany Marsz oraz wystawienie zaświadczenia niezbędnego do odliczenia podatkowego i podziękowania.
 6. Dane przetwarzamy od momentu udzielenia odpowiedniej zgody do momentu jej odwołania. Dane zbierane w ramach profilowania przetwarzamy od momentu rozpoczęcia korzystania z Serwisu Internetowego do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania.

§ 2 Rodzaj przetwarzanych danych

 1. Stowarzyszenie pobiera dane osobowe Użytkowników poprzez Formularz Rejestracyjny. Przetwarzane informacje to:
  1. imię i nazwisko
  2. adres e-mail
  3. numer telefonu
  4. częściowy adres - miasto, region, kraj
  5. nazwa i typ - w przypadku rejestracji instytucji
 2. Podczas korzystania z Serwisu Internetowego mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 3. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§ 3 Cele oraz podstawa prawna przetwarzanych danych

 1. W ramach realizacji Projektu - Przerwany Marsz, do rejestracji konta i prowadzenia komunikacji z Użytkownikami.
 2. W ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem przy realizacji celów statutowych, w szczególności przez informowanie o naszej działalności - podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
 3. W celu identyfikacji otrzymanego wsparcia finansowego oraz wystawienia zaświadczenia dla celów podatkowych w związku z przekazaną darowizną i możliwości przygotowania podziękowania - podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

§ 4 Udostępnianie lub powierzanie przetwarzanych danych

 1. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty świadczące usługi na rzecz Stowarzyszenia, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe.
 2. W przypadku skierowania żądania, Stowarzyszenie udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 5 Mechanizm cookies

 1. Serwis Internetowy używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Stowarzyszenie na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis Internetowy, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Serwisu Internetowego do preferencji Użytkownika; optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych; prawidłowego przebiegu rejestracji Użytkowników i Instytucji.
 3. W ramach Serwisu Internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 4. W ramach powyższych czterech kategorii pliki cookies dzielą się jeszcze na: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu Internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 7. Serwis Internetowy zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.

§ 6 Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
 2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.
 5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.
 6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.
 7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.
 8. Użytkownik może zgłaszać do Stowarzyszenia skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień, na adres e-mail: biuroDzP@gmail.com.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
 10. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Stowarzyszenie może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Stowarzyszenie.

§ 7 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Stowarzyszenie poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.